Stipendordning

I stipendordningen kan du få 120 000 kr for å ta 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.

Du har ikke krav på fri fra jobb for å studere ut over det som er nedfelt i hovedavtalen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Hvis du trenger mer fri for å gjennomføre studiet, vil det være en sak mellom deg og din arbeidsgiver, om du f.eks. bør ta permisjon med eller uten lønn.  

Hvor stort stipend du vil få avhenger av hvor mange studiepoeng du skal ta. Merk at studiestipend i utgangspunktet er skattepliktig. 

I stipendordning kan du få 120 000 kroner for å ta 30 studiepoeng.
Du står fritt til å ta studier på mer enn 30 studiepoeng, men du kan ikke få stipend for mer enn 30 studiepoeng i løpet av et studieår. Dersom du tar færre enn 30 studiepoeng, får du mindre i stipend.

Skoleeier skal dekke kostnader du har til reise og opphold ved samlinger, og læremidler. Dette skal ikke tas av stipendet. Hva som legges i "kostnader til reise, opphold og læremidler" bestemmes lokalt.

Det er ikke fastsatt noen grense for hvor mye du må være i jobb mens du er i stipendordningen. For å sikre et godt læringsutbytte av videreutdanningen, bør imidlertid din egen yrkespraksis i størst mulig grad knyttes til og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen. Det er derfor forventet at du underviser noe mens du studerer.

Utbetaling

Stipendet blir normalt utbetalt fra Udir til skoleeier (som er arbeidsgiveren din) to ganger i løpet av studieåret, første gang i oktober/november, og andre gang etter at studiet er fullført og bestått. Skoleeier utbetaler stipendet til deg. Har du spørsmål om utbetaling av stipend, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig, les mer om skattereglene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!