Stipendordning

Med stipendordningen bestemmer du, i dialog med din skoleeier, om du vil bruke deler av stipendet til å få fri for å studere, eller om stipendet skal være en ekstra inntekt i tillegg til jobb.

Søker du om stipendordning kan du få inntil 110 000 kroner i stipend for å ta inntil 30 studiepoeng.

Dette er også maksimalt antall studiepoeng man kan få stipend for å ta i løpet av et studieår. Hvor stort stipend du vil få avhenger av hvor mange studiepoeng du tar.

Stipendordningen gir deg større mulighet til selv å bestemme hvordan du vil gjennomføre studiene. Du kan bruke deler av stipendet til å få noe fri for å studere, eller stipendet kan være ekstra inntekt i tillegg til jobb. Omfang, når og hvordan en eventuell permisjon skal tas ut, må du avtale med din skoleeier.

For å sikre et godt læringsutbytte av videreutdanningen, bør deltakernes egen yrkespraksis i størst mulig grad knyttes til og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen, og det forventes derfor at du underviser noe mens de studerer.

Stipendordningen legger føringer for at skoleeier gir fridager til lesedager og eksamen etter avtaleverket. Stipendet utbetales via din skoleeier. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler mv. Stipendet skal utbetales til lærerne i to omganger, første gang i høstsemesteret, og resten når videreutdanningen er bestått.

Det forutsettes at man ikke kan få stipend til å ta utdanning på lavere nivå eller med det samme faglige innholdet enn man har fra tidligere av i det faget man skal ta videreutdanning i. Merk at studiestipend er skattepliktig dersom størrelsen på stipendet overstiger kostnaden til utdanningen.

Les mer om skattereglene her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!