Søknader fra lærere i Finnmark blir prioritert

Alle søknader til videreutdanning for lærere som er godkjent av skoleeiere i Finnmark, blir prioritert i direktoratets behandling.

Videreutdanning for lærere er ett av flere tiltak som regjeringen ønsker å bruke for å gi Finnmark et løft. Det er derfor besluttet at alle søknader fra Finnmark som er godkjent av skoleeiere, vil bli prioritert i direktoratets behandling.

For at skoleeiere skal godkjenne så mange søknader som mulig, vil staten i tillegg dekke kostnader til reise- og opphold for lærere fra Finnmark som skal ta videreutdanning som del av Kompetanse for kvalitet med oppstart høsten 2017. Kommuner kan få dekket 75 prosent av utgifter til reise og opphold, begrenset oppad til 25 000 kr per lærer per semester.

Mer informasjon om hvordan pengene blir refundert kommer.

Mer om søknadsbehandling for studieåret 2017-2018

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!