Regionale tilbud 2017-2018

Regionale tilbud skal legge til rette for kompetanseutvikling for flere lærere ved samme skole, eller fra samme geografiske område.

I Kompetanse for kvalitet kan du velge å søke på tilbud fra Udirs studiekatalog eller på andre studietilbud. Andre studietilbud kan for eksempel være regionale tilbud.

Regionale tilbud er utviklet av skoleeiere, arbeidstakerorganisasjoner og universiteter og høgskoler i fellesskap. Slike tilbud er forbeholdt deltakere fra en eller flere kommuner.

Hensikten med regionale tilbud er blant annet å å legge til rette for kompetanseutvikling for flere lærere ved samme skole, eller fra samme geografiske område.

Undersøk med skoleleder om slike tilbud er opprettet hos dere.

Dersom det er lagt til rette for at du skal kunne delta på et regionalt videreutdanningstilbud, må du likevel søke om vikar- eller stipendordning, og eventuelt dekning av studieavgift. Søknader til regionale tilbud registeres som «annet studietilbud» i søknadsskjemaet.

Søknadsskjema for studieåret 2017-2018 blir tilgjengelig fra 1. februar.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!