Videreutdanning - opptak av lærere uten vikar- eller stipendordning

Universiteter og høgskoler kan gi lærere uten vikar- eller stipendordning tilbud om plass til studier som fortsatt har ledig kapasitet. Dette gjelder også lærere som ikke er tilsatt i skolen.

Universiteter og høgskoler kan vurdere å ta opp lærere som ikke har fått tilbud om stipend- eller vikarordningen til studietilbud med fortsatt ledig kapasitet. Dette gjelder studietilbud som er opprettet for Kompetanse for kvalitet, med studiestart høsten 2017.

Også lærere som ikke er tilsatt i skolen kan få tilbud om å delta på et videreutdanningstilbud som fortsatt har ledig kapasitet.

Et slikt opptak skal skje lokalt hos den enkelte studietilbyderen. Ta kontakt med universitetet eller høgskolen som har studietilbudet for å sjekke om de har tilbud med ledig kapasitet. Du trenger ikke å registrere noen søknad på udir.no.

Studiekatalogen har oversikt over alle tilbud som er opprettet for Kompetanse for kvalitet studieåret 2017-2018.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!