Behandling av søknader studieåret 2022-2023

Fristen for å behandle søknader er 15. mars.

Fra 2. mars får barnehage- og skoleeiere tilgang til å behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet.

Eiere er kommuner, fylkeskommuner, friskoler, statlige skoler eller private barnehager.

Eiere skal behandle søknader til

 • Videreutdanning for lærere
 • Rektorutdanning
 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Styrerutdanning
 • Videreutdanning for yrkesfaglærere
 • Utdannings- og rekrutteringsstipend, søknadsfristen for skoleeier er 15. mars

Hvordan gjennomføre søknadsbehandlingen

 1. Gå til søknadssystemet for eiere og logg deg på med ditt UBAS-brukernavn og UBAS-passord. Sørg for at du har riktig rolle i UBAS (se under).
 2. Velg hvilken videreutdanningsordning du skal behandle søknader til og 2021.
 3. Godkjenn eller avslå søknadene, og prioriter mellom godkjente søknader.
 4. Gjør endringer i eksisterende søknader og hent inn nye søknader om ønskelig.
 5. Send godkjente søknader videre.

Finn oversikt over søkere til alle ordningene.

 • Søknader til videreutdanningsordninger som gjelder skole skal behandles av skoleeier: kommuner, fylkeskommuner, friskoler eller statlige skoler.
 • Søknader til videreutdanningsordninger for barnehage skal behandles av kommunen for kommunale barnehager, og styrer for ikke-kommunale barnehager.

Etter at søknadene er behandlet og sendt til Utdanningsdirektoratet, har barnehage- og skoleeier ansvar for den videre dialogen med søkeren.

Etter 15. mars er ikke søknadene lenger tilgjengelige for behandling.

Fra 16. mars vil Utdanningsdirektoratet behandle søknader som er godkjent av barnehage- og skoleeiere. Vi informerer barnehage- og skoleeiere om at de kan logge seg inn i søknadssystemet og se utfallet av søknadsbehandlingen senest 30. april.

Behov for søknader i praktiske og estetiske fag, samisk og norsk tegnspråk

Etter lærernes søknadsperiode (videreutdanning for lærere) ser vi at det fortsatt er behov for søknader i praktiske og estetiske fag, norsk tegnspråk og samisk. Det er ikke tilbud om samisk i Udirs studiekatalog, men det er mulig å søke på samiske tilbud under «annet studietilbud» i søknadsskjemaet. Vi oppfordrer dere til å innhente og godkjenne flere søknader i disse fagene.

Bekrefte deltagelse for de som studerer inneværende studieår

For å få utbetalt vårens midler for deltakere som fikk innvilget søknaden i 2021 (og 2020 for studier med fire semestre), må skoleeier bekrefte i søknadssystemet innen 15. mars at deltakere fortsetter studiene våren 2021.

Dette gjelder:

 • Videreutdanning for lærere
 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Videreutdanning for yrkesfaglærere
 • Lærerspesialistutdanning

Utdannings- og rekrutteringsstipend

For å få utbetalt andre halvdel av stipendet til PPU/YFL, må skoleeiere bekrefte i søknadssystemet innen 15. oktober 2022 at utdanningen er fullført eller vil fullføres i løpet av kommende studieår.

Dette gjelder:

 • Deltakere som tar YFL og som fikk innvilget søknaden om stipend i 2019. Andre del av stipendet blir utbetalt høsten 2022.
 • Deltakere som tar PPU eller PPU-Y og som fikk innvilget søknaden om stipend i 2020. Andre del av stipendet blir utbetalt høsten 2022.

Logg inn i søknadssystemet og velg riktig ordning og årstall. Riktig årstall er det året dere fikk innvilget søknaden om støtte for deltakeren.

Frafall skal registreres umiddelbart i søknadssystemet for deltakeren det gjelder.

Stipend til minoritetsspråklige lærere og stipend til fullføring av påbegynt lærerutdanning kan gå over flere år. Stipendene utbetales årlig etter at skoleeiere har bekreftet fortsatt deltakelse i søknadssystemet per 15. oktober.