Utsatt frist for behandling av søknader til videreutdanning studieåret 2020-2021

Søknadsfristen for å behandle søknader er forlenget til 22. mars.

Utdanningsdirektoratet vil behandle godkjente søknader og informere barnehage- og skoleeier om utfallet senest 30. april. Av hensyn til likebehandlingsprinsippet har vi ikke anledning til å gjøre endringer i søknader nå. Eventuelle ønsker om endringer må komme fra barnehage- og skoleeier, og da etter vår behandling.

Arbeidsgivere er kommuner, fylkeskommuner, private skoler, statlige skoler eller private barnehager.

Arbeidsgivere må godkjenne søknader til

 • Videreutdanning for lærere
 • Lærerspesialistutdanning
 • Rektorutdanning
 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Styrerutdanning
 • Videreutdanning for yrkesfaglærere
 • Stipendordning for PPU/YFL
Etter 22. mars er ikke søknadene tilgjengelige for behandling lengre.

I tillegg må dere registrere eventuelle søknader om midler til lærerspesialistfunksjon innen 22. mars.

Finn oversikt over søkere til alle ordningene.

 

Hvordan gjennomføre søknadsbehandlingen

 1. Gå til https://komp.udir.no/extranet og logg deg på med ditt UBAS-brukernavn og –passord. Sørg for at du har riktig rolle i UBAS (se under).
 2. Velg hvilken videreutdanningsordning du skal behandle søknader til og 2020.
 3. Godkjenn eller avslå søknadene, og prioriter mellom godkjente søknader.
 4. Hent inn nye søknader om ønskelig.
 5. Send godkjente søknader videre.

Søknader til videreutdanningsordninger som gjelder skole skal behandles av skoleeier: kommuner, fylkeskommuner, private eller statlige skoler.

Søknader til videreutdanningsordninger for barnehage skal behandles av kommunen eller fylkeskommunen for kommunale barnehager, og styrer for ikke-kommunale barnehager.

Sørg for å ha riktig rolle i UBAS

Dere må sørge for at den eller de personene som skal behandle søknadene har nødvendig tilgang i UBAS.

Den standardrollen som er tildelt din UBAS-bruker avgjør hvilke søknader du får tilgang til å behandle:

 • De som har standardrolle «Skoleeier_offentlig» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for offentlige skoler 
 • De som har standardrolle «Skoleleder_privat» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for private skoler 
 • De som har standardrolle «Barnehageleder_privat» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for private barnehager 
 • De som har standardrolle «Barnehageeier_offentlig» har tilgang til å behandle søknader til videreutdanningsordninger for kommunale barnehager 
 • De som har standardrolle «Barnehagemyndighet» har kun lesetilgang til innvilgede søknader til videreutdanningsordninger for kommunale og ikke-kommunale barnehager.
 • MERK: Standardrollen «Barnehageeier_privat» gir ingen tilgang til søknadssystemet.  For private barnehager er det av praktiske årsaker kun standardrollen «Barnehageleder_privat» som gir tilgang til søknadssystemet.  Det innebærer at en styrer i privat barnehage som søker lederutdanning i praksis kan være den som logger seg inn i systemet og markerer sin egen søknad som godkjent.  Det forutsetter at styrer på forhånd har fått den reelle godkjenningen fra sin eier.

Dersom dere trenger hjelp til å oppdatere bruker/rolletildelinger i UBAS, se informasjon om UBAS.

Dersom det er brukere med andre standardroller enn de nevnt ovenfor som trenger hjelp for å få behandlet søknader (f.eks. ledere for statlige skoler), må disse ta kontakt med Utdanningsdirektoratet.

Barnehagemyndigheten vil fortsatt ha ansvar for å utbetale midler fra Udir, og har derfor lesetilgang til søknadene i egen modul i søknadssystemet. Merk derfor at det i søknadssystemet skilles mellom moduler som gjelder søknadsbehandling og moduler som gjelder oversikt for barnehagemyndighet.

Etter at søknadene er behandlet og sendt til Utdanningsdirektoratet, har arbeidsgiver ansvar for den videre dialogen med søkeren.

Utdanningsdirektoratet tar sikte på å ferdigstille sin behandling av søknadene innen utgangen av april 2020. Arbeidsgiver kan da logge seg på søknadssystemet for å se utfallet av behandlingen.

Deltakere som har fått innvilget søknad tidligere år

1. For å få utbetalt vårens midler for deltakere som fikk innvilget søknaden i 2018, må arbeidsgiver bekrefte i systemet innen 15. mars at deltakere fortsetter studiene våren 2020.

Dette gjelder:

 • Videreutdanning for lærere 
 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Videreutdanning for yrkesfaglærere
 • Lærerspesialistutdanning (gjelder også deltakere som fikk innvilget søknaden i 2018)

2. For å få utbetalt andre halvdel av stipendet til PPU/YFL, må skoleeiere bekrefte i søknadssystemet innen 15. oktober 2020 at utdanningen er fullført eller vil fullføres i løpet av kommende studieår.

Dette gjelder:

 

 • Deltakere som tar YFL og som fikk innvilget søknaden om stipend i 2017 - andre del av stipendet blir utbetalt høsten 2020
 • Deltakere som tar PPU eller PPU-Y og som fikk innvilget søknaden om stipend i 2018 – andre del av stipendet blir utbetalt høsten 2020

 

Logg inn i søknadssystemet og velg riktig ordning og årstall. Årstallet reflekterer det året dere fikk innvilget søknaden om støtte for deltakeren.

Frafall skal som kjent registreres umiddelbart i søknadssystemet for deltakeren det gjelder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!