Kom i gang med ekstern vurdering

Skoleeiere og barnehageeiere kan søke om midler til samarbeid om ekstern vurdering. Søknadsfristen er 4. mai. 

Ekstern barnehage- og skolevurdering er verktøy for å forbedre barnehagene og skolenes utviklingsarbeid. Metodikken benyttes blant annet av Veilederkorpset og Oppfølgingsordningen.

Nyttige lenker:
Beskrivelse av metodikken for skole.
Beskrivelse av metodikken for barnehage.
Lokalt arbeid med ekstern vurdering.

Skoleeiere og barnehageeier som får innvilget søknaden mottar en bevilgning på 60 000 kr for å starte utviklingsarbeidet, samt tilbud om to dagers lokal opplæring av vurderere i metodikken for ekstern barnehage- eller skolevurdering.

Opplæringen som vurdererne får, gir en praktisk gjennomgang av alle trinn i vurderingsmetodikken. Det er også mulig å få være med som hospitant i eksterne skolevurderinger i regi av Veilederkorpset. Dette kan være nyttig for nye eksterne vurderere. Vi inviterer i tillegg til en årlig skoleringsdag for nye eksterne barnehage- og skolevurderere. Denne pleier til vanlig å være i september, men nå er det usikkert om den blir holdt i 2020. 

Informasjonen som blir brukt i barnehage- og skolevurdering er data fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, ståstedsanalysen for skoler eller ståstedsanalysen for barnehager, i tillegg til lokale kvalitetsdata.

Søknad og forutsetninger

Send søknad om støtte til post@utdanningsdirektoratet.no innen 4. mai 2020, med teksten «Søknad om midler til ekstern vurdering» i emnefeltet.

Forutsetningen for å få støtte er at skoleeiere og barnehageeier som søker må ha intensjoner om å starte eller videreutvikle et systematisk og langsiktig arbeid med ekstern vurdering, i et samarbeid mellom flere kommunale og/eller private skole- eller barnehageeiere.

Søknaden må inneholde opplysninger om:
• hvilke offentlige og/eller private eiere som skal samarbeide om ekstern vurdering
• hvilke regionale samarbeidsstrukturer som finnes per i dag og som kan benyttes til organisering av ekstern vurdering
• plan for rekruttering og opplæring av lokale vurderere
• plan for etablering og drift av vurderingssamarbeidet
• dokumentert forankring hos skole- og barnehageeiere

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!