Hvordan følge opp etter ekstern skolevurdering?

Å prioritere og å ta eierskap

Det å bli sett utenfra og få tilbakemelding på sin praksis, opp mot et framtidsbilde, er et godt løft for de fleste skoler. Det er viktig at det allerede når vurderingsprosessen tar til, blir lagt en plan for videre oppfølging. Noen skoler må klare seg videre alene, andre har veiledere tilgjengelig.

Forarbeidet med, og gjennomføringen av den eksterne vurderingen kan fungere som en måte å gjøre organisasjonen klar for endring og skape endringsvilje. Dette er bare første steg i prosessen, men kan skape viktig motivasjon og energi, idet personalet opplever at de er i stand til å endre seg, at det er viktig eller nødvendig, at endring er en forbedring fra dagens situasjon og at ledelsen har forpliktet seg til endringen. Kort sagt at endringen er viktig, riktig og god.

En start på arbeidet vil uansett være at de som har ansvaret for å føre arbeidet videre – enten det er personalet samlet eller en arbeidsgruppe - møtes for å ta stilling til viktige utfordringer de ser videre i prosessen.

Spørsmål til refleksjon

 • Hva sier egentlig rapporten?
 • Hvilke refleksjonsspørsmål stilte vurdererne til skolen?
 • Hva er det viktigste å gripe fatt i?
 • Hvordan gjøre utfordringene i vurderingsrapporten til skolens egne?
 • Hvordan utarbeide plan for videre utvikling, med synliggjøring av prioriteringer, mål, ansvarsfordeling, tidsrammer?
 • Hvordan synliggjøre hvor skolen vil gjennom diskusjon om framtidsbildet og skolens visjon?
 • Hvilken praksis ønsker skolen å ha?
 • Hvordan kan vi ha fokus på læringsresultater for elevene?
 • Hvilke tiltak virker og engasjerer de ansatte?
 • Hvordan skal vi ta i bruk eksisterende kompetanse?
 • Hva trengs av spesifikk kompetanseutvikling i forhold til mål og tiltak?

Ved de skolene som har hatt vurdering i regi av Utdanningsdirektoratet - vil også veilederen følge opp skoleeier og rektor med veiledning knyttet til utvikling på skolens valgte område.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!