Søk midler til ekstern vurdering

Skoleeiere og barnehageeier kan søke om midler til samarbeid om ekstern barnehage- og skolevurdering. Søknadsfristen er 6. mai.

Ekstern barnehage- og skolevurdering er verktøy for å forbedre barnehagene og skolenes utviklingsarbeid. Metodikken benyttes blant annet av Veilederkorpset og Oppfølgingsordningen.

Nyttige lenker

Beskrivelse av metodikken for skole.

Beskrivelse av metodikken for barnehage.

Hvordan komme i gang med arbeidet.

Skoleeiere og barnehageeier  som får innvilget søknaden mottar en bevilgning på 60 000 kr og to dagers opplæring i metodikken for ekstern barnehage- eller skolevurdering.

Opplæringen som eierne får, gir en praktisk gjennomgang av alle trinn i vurderingsmetodikken. De kan også få tilbud om å hospitere i eksterne skolevurderinger i regi av Veilederkorpset. Dette kan være nyttig for de nye eksterne vurdererne. Vi inviterer i tillegg til en skoleringsdag for nye eksterne barnehage- og skolevurderere i september.

Verktøy som blir brukt i skolevurderingen er data fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet , ståstedsanalysen for skoler eller ståstedsanalysen for barnehager, i tillegg til lokale kvalitetsdata.

Søknad og forutsetninger

Send søknad om støtte til oss innen 6. mai 2019. Send søknaden til post@utdanningsdirektoratet.no, med «Søknad om midler til ekstern vurdering» i emnefeltet. 

Forutsetningen for å få støtte er at Skoleeiere og barnehageeier som søker må ha intensjoner om å starte eller videreutvikle et systematisk og langsiktig arbeid med ekstern vurdering, i et samarbeid mellom flere kommunale og/eller private skole- eller barnehageeiere.  

Søknaden må inneholde opplysninger om

  • hvilke offentlige og/eller private eiere som skal samarbeide om ekstern vurdering
  • hvilke regionale samarbeidsstrukturer som finnes per i dag og som kan benyttes til organisering av ekstern vurdering
  • plan for rekruttering og opplæring av lokal vurderingsgruppe
  • plan for etablering og drift av vurderingssamarbeidet
  • dokumentert forankring hos skole- og barnehageeiere

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!