Hvordan gjennomføre skolevurdering?

Kort om de fem trinnene i skolevurderingen

Skolevurderingsprosessen består av fem trinn som gjennomføres av skolen og de eksterne vurdererne før stafettpinnen går videre til skolen som sammen med skoleeier har ansvaret for det videre utviklingsarbeidet.

Trinn 1:

Å velge område for vurdering handler om å finne grunnlaget for vurderingen på en slik måte at hele skolen får et eierskap til vurderingstemaet. Temaet må ikke være for omfattende, men slik at det har betydning for elevenes læringsutbytte og læringsmiljø, og at det gir skolen utfordringer å jobbe videre med.  

Trinn 2:

Et godt framtidsbilde er nøkkelen i vurderingsarbeidet og skal skildre den ønskede situasjonen på skolen knyttet til vurderingstemaet sett fra fire ulike perspektiv, elev-lærer-foresatte/organisasjon. Framtidsbildet består av Kvalitetsmål og tegn på god praksis og skal være godt forankret i personalet på skolen.

Trinn 3:

Innhenting av informasjon foregår både før og under selve vurderingsdagene på skolen. Tilgjengelig informasjon om skolen, planer, elevresultater, ståstedsanalyser og andre brukerundersøkelser danner grunnlaget, og bildet fylles ut av det vurdererne ser og hører underveis i skolebesøket

Trinn 4:

Vurdererne noterer seg hva de ser og hører og undersøker det de trenger å vite mer om. Deretter sammenstiller de informasjonen, ser etter mønster og ser dette opp mot tegn på god praksis i framtidsbildet. Vurderingen bygger på den totale informasjonsinnhentingen.

Trinn 5:

Til slutt skriver vurdererne en rapport og overleverer den til skolen. Rapporten er offentlig og presenteres for personalet den siste dagen i vurderingen. Rapporten legger vekt på det vurdererne har sett av god praksis og av praksis som kan bli bedre. Vurdererne sier ikke noe om hva skolen skal gjøre videre med dette, men stiller noen spørsmål til refleksjon som skal hjelpe skolen til å komme i gang med det videre arbeidet.

Stafettveksling:

Her er det viktig at alle parter, elever, lærere/personalet, foreldre, skoleledelse kan gjenkjenne det de selv har sagt og vist vurdererne, at de får positiv tilbakemelding på sin gode praksis og forstår grunnlaget for utviklingsbehov. Skoleledelsen har fått se rapporten på forhånd, slik at de er forberedt på å si noe om veien videre, og skoleeier blir informert og kan følge opp skolen i etterkant.

Det er viktig at det sikres kvalitet i alle ledd i skolevurderingen, men også i førfasen, stafettvekslingen og i arbeidet med endring av praksis.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!