Hvordan gjennomføre skolevurdering?

Femte trinn: Presentere rapporten for skolen

Det er spennende både for vurdererne og deltakerne på skolen når rapporten skal legges fram. Dette skjer etter skoleslutt den siste dagen vurdererne er på skolen.

Før framleggingen i plenum går vurdererne gjennom rapporten med rektor. Rektor kan også velge å ha andre i ledergruppen ved skolen med seg i denne første framleggingen. Rektor har gjennom de foregående dagene fått korte tilbakemeldinger fra vurdererne, slik at beskrivelsene og vurderingene i rapporten ikke bør komme så overraskende.

Tanken med at rektor får en gjennomgang før personalet, er at rektor skal kunne stille
spørsmål til innholdet, rette opp helt konkrete faktafeil og både praktisk og følelsesmessig
være forberedt på å møte personalets reaksjoner. Rektor får dermed også muligheten til å forberede seg på å si noe om oppfølgingen av arbeidet på skolen.

Tips til presentasjonen av rapporten:

  • Forbered den muntlige framføringen slik at den blir kort, meningsfull, tydelig og motiverende for videre utviklingsarbeid.
  • Legg vekt på skolens sterke områder og skolens utviklingsområder og gode spørsmål til refleksjon om skolens videre arbeid.
  • Vis beskrivelsene og vurderingene i stikkordsform.
  • Vis tydelig i begrunnelsene at det er brukt informasjonen som er hentet fra de ulike gruppene i tillegg til henvisninger til relevant lovverk, læreplaner etc.
  • 1-2 timer før framleggingen: Vurdererne går gjennom rapporten med rektor.
  • Tidsrammen for framlegget i plenum er 1 -1,5 timer.
  • Bruk et egnet møterom med projektor.
  • Deltakere: Hele personalet, representanter for skoleeier, FAU og elevrådet.
  • Forbered rektor på, etter framlegget, å si noe om gangen videre i arbeidet og motivere personalet for kommende utviklingsarbeid.
  • Legg vekt på skolens sterke områder, skolens utviklingsområder og gode spørsmål til refleksjon om skolens videre arbeid

 

 

Framlegging og presentasjon av rapporten

Vurdererne legger i plenum fram et sammendrag av rapporten. Til vanlig kommer ikke rapportinnholdet som noe sjokk på personalet – de har jo gitt mye av informasjonen selv. Det bør likevel settes av litt tid til oppklarende spørsmål og eventuelle kommentarer.

Etter at rektor har overtatt rapporten, har skolen 1-2 uker på å gi en siste tilbakemelding til vurdererne om det er faktafeil i rapporten. Etter eventuell justering blir så rapporten offentlig og skal for eksempel legges ut på skolens hjemmeside. Rektor har ansvar for at alle informanter og berørte parter får tilgang til rapporten, deriblant skoleeier.

I noen kommuner skal rapporten også legges fram i politisk utvalg. Det er en viktig del av overleveringen at skoleeieren og skoleledelsen forplikter seg til å følge opp vurderingene og refleksjonsspørsmålene i rapporten. Skoleeier kan for eksempel avtale å etterspørre skolens arbeid med oppfølging av rapporten på et avtalt tidspunkt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!