Hvordan gjennomføre skolevurdering?

Første trinn: Velg område for vurdering

Før de velger et område for vurdering, skal skolen gjennomføre Ståstedsanalysen eller en lignende kartlegging og analyse av skolens ståsted. Ut fra resultatene som kommer fram her, velger skolen et område der personalet ser at skolen har behov for utvikling, og ut fra valgt område, formuleres så et tema for skolevurderingen.

I noen tilfeller er skoleeier initiativtaker til ekstern skolevurdering, og kan velge tema for vurderingen som ledd i et felles utviklingsprogram. En kommune kan for eksempel be om at alle skolene i kommunen blir vurdert på det samme temaet, uavhengig av om dette er det temaet som peker seg ut som det mest kritiske på den enkelte skolen.

I slike tilfeller kan vurdererne være i tvil om skolens eierskap til vurderingstemaet. Vurdererne bør da undersøke hvor mange av de ansatte som har deltatt i arbeidet med Ståstedsanalysen, og hvordan de har vært involvert i vurderingen av skolens praksis og valg av tema. Skoler hvor de ansatte i liten grad har kjennskap og eierskap til utviklingsarbeidet, får erfaringsmessig dårligere utbytte av den eksterne vurderingen. Selv om vurderingstema er valgt av skoleeieren, skal vurderernes utforming av framtidsbildet baseres på skolens gjennomførte Ståstedsanalyse

Skolen bør bruke en del tid på dette, slik at det skapes gode prosesser rundt selve arbeidet og hele skolen får et eierskap til vurderingstemaet. Det kan den få ved å gjennomgå grundige diskusjoner før og etter gjennomføringen av analysene.

Noen ganger kan skolen ha valgt et for bredt tema for vurdering. Vurdererne skal bidra til å sikre at temaet er passe omfattende i forhold til den tiden som er til rådighet for å kunne få innsikt i, vurdere og gi skolen en tilbakemelding på temaet. Vurdererne kan da justere temaet i samråd med rektor før framtidsbildet utarbeides.

Tips til valg av område for vurdering

  • Området må ha betydning for skolemiljøet eller elevenes læringsutbytte.
  • Området må omfatte skolen som organisasjon, og ikke den enkelte lærer.
  • Skolen bør velge et tema som kartlegging viser at de har et utviklingspotensial.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!