Hvem gjennomfører skolevurderingen?

Ekstern skolevurdering skjer ut fra to ulike innfallsvinkler:

To ulike innfallsvinkler

 • Ekstern vurdering i regi av Utdanningsdirektoratet. I de fleste tilfellene vil det være med en veileder tilknyttet Utdanningsdirektoratet som støtter skolens og kommunens utviklingsarbeid
 • Ekstern vurdering i regi av kommuner og/eller regioner som en del av det lokale arbeidet med kvalitetsutvikling

Prosessen for vurderingsarbeidet kan være ulik, og tilpasset de lokale behovene når metodikken brukes som lokalt utviklingsverktøy.

Minst to eksterne vurdere

Når en skole ønsker en ekstern vurdering på et bestemt tema, for eksempel læringsmiljøet, den gode læringsøkta eller skolens vurderingspraksis, så starter samarbeidet med to eksterne vurderere. Sammen med skolen utarbeider vurdererne et framtidsbilde som er selve nøkkelen i den eksterne vurderinga. Her beskriver en praksis slik en ønsker at den skal være innenfor det valgte temaet som tegn på god praksis.

Skolevurderingen gjennomføres av skoleledere, lærere eller skolefaglig ansvarlige som er skolert i metodikken for ekstern vurdering.

Skolevurderingen gjennomføres av minst to eksterne vurderere som samlet har kompetanse på følgende områder:

Skolefaglig kompetanse

 • dyktige og reflekterte pedagoger med variert erfaring fra skolen
 • god kjennskap til lovverk, forskrift og læreplaner
 • kunnskap om nasjonal policy, sentrale erfaringer og forskning på det aktuelle vurderingsområdet
 • system- og rolleforståelse

Vurderingskompetanse

 • erfaring med metodikken, trinnene i prosessen og bruk av maler
 • kunnskap om og beherskelse av ulike metoder for innsamling av informasjon, blant annet samtale med barn, gruppesamtaler, osv.
 • god observasjonsevne
 • analytiske evner i bruk og sammenstilling av innsamlet informasjon i rapportskrivingen
 • evne til å kommunisere resultater og til å gi tilbakemelding som stimulerer til utvikling

Ulike roller og ansvar

En ekstern skolevurderingsprosess krever at alle involverte er klar over forventningen til deres rolle i prosessen. Vurdererne er ansvarlig for at vurderingsprosessen gjennomføres og dokumenteres i tråd med metodikken.

Dersom kommunen får veiledning, kan en veileder delta som den ene av de to vurdererne. Under vurderingsdagene går veilederen over i rollen som vurderer.

Ferske vurderere eller interesserte representanter fra andre skoler/skoleeiere kan etter avtale delta som hospitanter for å lære. Dette skal avtales på forhånd, og vurdererne får anledning til å tenke gjennom hvilke aktiviteter det er naturlig at observatørene eller hospitantene deltar i. De må særlig tenke gjennom konfidensialitet og den dobbeltrollen skoleeieren kan komme i samtaler med for eksempel ledere og lærere.

Vurdererne:

Har hovedansvaret for å sette opp en tidsplan før skolevurderingen og for å sikre at framtidsbildet blir utarbeidet.

Skoleledelsen:

Forbereder de praktiske sidene av vurderingsprosessen, forankrer framtidsbildet i personalet, lager avtale med skoleeieren og følger opp vurderingsrapporten. (Mer om krav og forventninger til ledelse i barnehage og skole.)

Veilederen:

Bistår skoleledelsen/kommunen i videreutviklingsarbeidet etter at vurderingen er gjennomført.

Skoleeieren:

Er ansvarlig for å følge opp skolevurderingen, og bør etter en avtalt tid etterspørre skolens oppfølging av rapporten. Skoleeier sjekker ut hvordan skolen har arbeidet med de utviklingsområdene de fikk i rapporten, og hvordan de har brukt skolens sterke sider i arbeidet. Denne rapporten fra skolen bør følges opp i en medarbeidersamtale mellom skoleeieren og ledelsen ved skolen, og de lager nye avtaler om det videre arbeidet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!