Veiledere i krisepedagogikk

Her finner du veiledninger i krisepedagogikk. Du finner også en bok om hvordan krisesituasjoner som framstilles i media kan bearbeides slik at eleven sitter igjen med ny og viktig kunnskap framfor ubegrunnet angst og redsel.

Krisepedagogiske veiledninger

Når jeg blir stor, hvis jeg blir stor – om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter

Boka handler om hvordan krisesituasjoner som framstilles i media kan bearbeides slik at eleven sitter igjen med ny og viktig kunnskap framfor ubegrunnet angst og redsel. Av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz.
Last ned boka "Når jeg blir stor, hvis jeg blir stor" (pdf)

Vold og trusler om vold

Hvordan skal skolen møte situasjonen etter skolemassakren i USA? Her er en oppdatert veileder til skoler, som baserer seg på rådene etter skoleskytingene i Finland. Av Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz, Senter for Krisepsykologi, Bergen og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!