Politiets ansvar

Politiets viktigste oppgave er å forebygge kriminalitet. De har derfor en viktig rolle når forebyggingen og beredskapen mot alvorlige hendelser skal styrkes.

Virksomhetene i utdanningssektoren kan ta kontakt med sitt lokale politi for å avtale et møte mellom politiet og virksomhetens ledelse. Politiet skal gi råd ved tilpassing av beredskapsplanene til type bygningsmasse, ved planlegging av øvelser og ved andre behov.

Politidistriktene skal gjennomføre en fagdag med representanter fra alle driftsenheter (lensmannskontorer og politistasjoner) hvor sikkerhet og beredskap i barnehagene og utdanningsinstitusjonene er tema. Målsettingen er et godt samarbeid mellom lokale myndigheter, lokalt politi og virksomhetene i utdanningssektoren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!