Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner - Veiledning i beredskapshåndtering

Veiledningen er et hjelpemiddel for kommuner, barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner som trenger å forbedre sine beredskapsplaner og sørge for at planene omfatter alvorlige hendelser.

Veiledningen er overordnet, men har lenker til eksempler, tips og annen informasjon som gir praktiske råd i beredskapsarbeidet. Dette vil også gi veiledning i effektiv forebygging. Veiledningen er revidert i 2015. Den reviderte versjonen gir blant annet tydeligere informasjon om ansvar og roller i beredskapsarbeidet.

Formål

Formålet med veiledningen er å informere om ansvaret og styrke kunnskapen og bevisstheten av gode og oppdaterte beredskapsplaner, for å legge til rette for en robust beredskap. Den er et hjelpemiddel for kommuner, barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner som trenger å forbedre sine beredskapsplaner og sørge for at planene omfatter alvorlige hendelser. I veiledningen defineres en alvorlig hendelse som en tilsiktet hendelse der våpen eller annen form for vold brukes eller trues med å tas i bruk. Alvorlige hendelser vil være ulike for barnehager og utdanningsinstitusjoner, og institusjonene må derfor selv kartlegge egne risikosituasjoner. Veiledningen skal også styrke forståelsen for roller og ansvar i det forebyggende arbeidet for å hindre alvorlige hendelser.

Målgrupper:

  • Alle ledere og eiere i offentlige og private barnehager, skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Kommunene som ansvarlige for det overordnede lokale beredskapsarbeidet.
  • Fylkeskommunene og politiet.

Les også

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!