Søk midler til ekstern skolevurdering

Kommuner kan søke om midler til samarbeid om ekstern skolevurdering. Søknadsfristen er 15. mai.

Ekstern skolevurdering er et verktøy for å forbedre skolenes utviklingsarbeid. Metodikken benyttes blant annet av Veilederkorpset.

Nyttige lenker

Beskrivelse av metodikken.

Hvordan komme i gang med arbeidet.

Kommuner som får innvilget søknaden mottar en bevilgning på 60 000 kr og to dagers opplæring i metodikken for ekstern skolevurdering.

Opplæringen som kommunene får gir en praktisk gjennomgang av alle trinn i vurderingsmetodikken. Kommuner kan også få tilbud om å hospitere i eksterne skolevurderinger i regi av Veilederkorpset. Dette kan være nyttig for de nye eksterne vurdererne. Vi inviterer i tillegg til en skoleringsdag for nye eksterne vurderere i september.

Verktøy som blir brukt i skolevurderingen er data fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og ståstedsanalysen for skoler, i tillegg til lokale kvalitetsdata.

Søknad og forutsetninger

Send søknad om støtte til Utdanningsdirektoratet innen 15. mai 2017. Send søknaden til post@utdanningsdirektoratet.no, med «Søknad ekstern skolevurdering» i emnefeltet. 

Forutsetningen for å få støtte er at kommunene som søker har intensjoner om å starte eller videreutvikle systematisk arbeid med ekstern skolevurdering i et samarbeid mellom flere kommuner.

Søknaden må inneholde opplysninger om

  • hvilke kommuner som skal samarbeide om ekstern skolevurdering
  • hvilke regionale samarbeidsstrukturer som finnes per i dag og som kan benyttes til organisering av ekstern skolevurdering
  • plan for rekruttering og opplæring av lokal vurderingsgruppe
  • plan for etablering og drift av vurderingssamarbeidet
  • dokumentert forankring i de deltakende kommunene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!