Søk midler til ekstern vurdering

Kommuner kan søke om midler til samarbeid om ekstern barnehage- og skolevurdering. Søknadsfristen er 7. mai.

Ekstern barnehage- og skolevurdering er verktøy for å forbedre barnehagene og skolenes utviklingsarbeid. Metodikken benyttes blant annet av Veilederkorpset og Oppfølgingsordningen.

Nyttige lenker

Beskrivelse av metodikken for skole.

Beskrivelse av metodikken for barnehage.

Hvordan komme i gang med arbeidet.

Kommuner som får innvilget søknaden mottar en bevilgning på 60 000 kr og to dagers opplæring i metodikken for ekstern barnehage- eller skolevurdering.

Opplæringen som kommunene får, gir en praktisk gjennomgang av alle trinn i vurderingsmetodikken. Kommuner kan også få tilbud om å hospitere i eksterne skolevurderinger i regi av Veilederkorpset. Dette kan være nyttig for de nye eksterne vurdererne. Vi inviterer i tillegg til en skoleringsdag for nye eksterne barnehage- og skolevurderere i september.

Verktøy som blir brukt i skolevurderingen er data fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet , ståstedsanalysen for skoler eller ståstedsanalysen for barnehager, i tillegg til lokale kvalitetsdata.

Søknad og forutsetninger

Send søknad om støtte til oss innen 7. mai 2018. Send søknaden til post@utdanningsdirektoratet.no, med «Søknad om midler til ekstern vurdering» i emnefeltet. 

Forutsetningen for å få støtte er at kommunene som søker har intensjoner om å starte eller videreutvikle systematisk arbeid med ekstern barnehage –eller skolevurdering i et samarbeid mellom flere kommuner.

Søknaden må inneholde opplysninger om

  • hvilke kommuner som skal samarbeide om ekstern vurdering
  • hvilke regionale samarbeidsstrukturer som finnes per i dag og som kan benyttes til organisering av ekstern vurdering
  • plan for rekruttering og opplæring av lokal vurderingsgruppe
  • plan for etablering og drift av vurderingssamarbeidet
  • dokumentert forankring i de deltakende kommune