Tekniske tjenester (TIP1002)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen Skriftlig og tverrfaglig muntlig-praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2007

Først undervist: Høst 2006

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Merknader

Privatistene skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal de opp til en tverrfaglig praktisk eksamen som omfatter programfagene.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Tekniske tjenester
Nynorsk Tekniske tenester
Nordsamisk Teknihkalaš bálvalusat
Engelsk Technical Services
Fagkode:

TIP1002 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!