Tekniske tjenester (TIP1002)

Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen Skriftlig og tverrfaglig muntlig-praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden

Vår 2007

Høst 2006

lokalt lokalt
140 timer
140 timer

Privatistene skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal de opp til en tverrfaglig praktisk eksamen som omfatter programfagene.

Bokmål Tekniske tjenester
Nynorsk Tekniske tenester
Nordsamisk Teknihkalaš bálvalusat
Engelsk Technical Services

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!