Markedsføring og ledelse 1 (SAM3045)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Muntlig Muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2022

Først undervist: Høst 2021

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Markedsføring og ledelse 1
Nynorsk Marknadsføring og leiing 1
Nordsamisk Márkanfievrrideapmi ja jođiheapmi 1
Engelsk Marketing and management 1
Fagkode:

SAM3045 (gjeldende)

Erstatter fag
SAM3005 - Markedsføring og ledelse 1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!