Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RLV3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I reiselivsfaget forstår man grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i reiselivsfaget innebærer å kommunisere med kollegaer, samarbeidspartnere, kunder og gjester. Bruk av fortellerkunst i formidlingen av produkt og tjenester er en del av det å uttrykke seg muntlig.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i reiselivsfaget innebærer å kommunisere med kunder, gjester, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter.

Å kunne lese i reiselivsfaget innebærer å hente informasjon fra litteratur som grunnlag for kommunikasjon mellom gjest og vertskap.

Å kunne regne i reiselivsfaget innebærer å kunne utføre utregninger og hoderegning, håndtere valuta og gjennomføre kassaoppgjør.

Å kunne bruke digitale verktøy i reiselivsfaget innebærer å hente inn, behandle, produsere, videreformidle og lagre informasjon. Det vil også si å bruke digitale verktøy til profilering, distribusjon og salg på Internett.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!