Mandarin nivå II (PSP5237)

Eksamen og vurdering For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Første eksamen: Vår 2009

Siste eksamen: Høst 2011

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Merknader

Privatister som går opp til eksamen i Fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke avlegge eksamen i Fremmedspråk nivå I programfag. Høsten 2011 er siste mulighet til å ta eksamen i språket etter en privatistordning der det ikke kreves muntlig eksamen. Fra og med våren 2012 får faget ny fagkode, og privatister må ta både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Språket vil da endre navn til kinesisk.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Mandarin nivå II
Nynorsk Mandarin nivå II
Nordsamisk Kiinnágiella dássi II
Engelsk Chinese level II

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!