Norsk for hørselshemmede, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (NOR1259)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig Skriftlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2012

Først undervist: Høst 2011

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 281 timer
Påført vitnemål 393 timer

Merknader

Fagkoden benyttes første gang ved eksamen V 2012. Ved eksamen H 2011 benyttes tidligere brukte fagkode, dvs samme kode som for Vg3 i studieforb. utdanningsprogram. Endret tittel fra "Norsk for døve og stekt tunghørte" til "Norsk for hørselshemmede" som følge av at læreplanen er revidert (ny plan gjelder fra 1.8.2013).

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk for hørselshemmede, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
Nynorsk Norsk for høyrselshemma, Vg3 studieførebuande utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse
Nordsamisk Dárogiella bealjehemiide ja hui lossagulogiidda
Engelsk Norw. for hearing impaired
Fagkode:

NOR1259 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!