Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1206)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2009

Siste eksamen: Høst 2022

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2021

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 56 timer
Påført vitnemål 112 timer

Merknader

Fra høsten2013 gis det kun en standpunktkarakter i norsk for yrkesfag.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
Nynorsk Norsk Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram
Nordsamisk Dárogiella
Engelsk Norwegian
Fagkode:

NOR1206 (gjeldende)

Erstatter fag
NOR1002 - Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i norsk (NOR1-05)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!