Norsk, vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, muntlig (NOR1102)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2008

Siste eksamen: Vår 2008

Først undervist: Høst 2007

Sist undervist: Vår 2008

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk, vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, muntlig
Nynorsk Norsk, vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram, munnleg
Fagkode:

NOR1102 (gjeldende)

Erstattes av fag
NOR1207 - Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i norsk (NOR1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!