Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig (NOR1002)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2008

Siste eksamen: Vår 2008

Først undervist: Høst 2007

Sist undervist: Vår 2008

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 56 timer
Påført vitnemål 112 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig
Nynorsk Norsk vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram, skriftleg
Fagkode:

NOR1002 (gjeldende)

Erstattes av fag
NOR1206 - Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i norsk (NOR1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!