Luonndofáhka - sáme oahppopládna (NAT2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Árvustallam fágan

Loahppaárvustallama mærrádusá:

Åbbålasj árvustallam

Jahkedásse

Vuohke

10. jahkedásse

Oahppe galggi oadtjot avtav åbbålasj karakterav.

Jo1 viddnofágalasj oahppoprográmma

Jo1 oahppogárvedime oahppoprográmma

Jo3 lasádus dábálasj oahppomáhtudahkaj

Oahppe galggi oadtjot avtav åbbålasj karakterav.

Eksámen – oahppe

Jahkdásse

Vuohke

10. jahkedásse

Oahppe soajtti vuorbbáduvvat njálmálasj eksábmaj. Eksáman galggá praktihkalasj oasse. Njálmálasj eksámen bájkálattjat dagáduvvá ja sensureriduvvá.

Jo1 viddnofágalasj oahppoprográmma

Jo1 oahppogárvedime oahppoprográmma

Oahppe soajtti vuorbbáduvvat njálmálasj eksábmaj manna le praktihkalasj oasse. Njálmálasj eksámen bájkálattjat dagáduvvá ja sensureriduvvá.

Jo3 lasádus dábálasj oahppomáhtudahkaj

Oahppe soajtti vuorbbáduvvat njálmálasj eksábmaj gånnå le praktihkalasj oasse. Njálmálasj eksámen bájkálattjat dagáduvvá ja sensureriduvvá. Eksábma sisadná dåssju fágav lasádus dábálasj oahppomáhtudahkaj (84 tijma).

Eksámen – privatista

Jahkedásse

Vuohke

10. jahkedásse

Gehtja doajmme årnigav ållessjattugij vuodoskåvllååhpadusá gáktuj

Jo1 viddnofágalasj oahppoprográmma

Privatista galggi tjadádit njálmálasj eksámav gånnå le praktihkalasj oasse. Njálmálasj eksámen bájkálattjat dagáduvvá ja sensureriduvvá.

Jo1 oahppogárvedime oahppoprográmma

Privatista galggi tjadádit njálmálasj eksámav gånnå le praktihkalasj oasse. Njálmálasj eksámen bájkálattjat dagáduvvá ja sensureriduvvá.

Jo3 lasádus dábálasj oahppomáhtudahkaj

Privatista galggi tjadádit njálmálasj eksámav gånnå le praktihkalasj oasse. Njálmálasj eksábma bájkálattjat dagáduvvá ja sensureriduvvá. Eksábma sisadná dåssju fágav lasádus dábálasj oahppomáhtudahkaj (84 tijma).

Árvustallama åbbålasj mærrádusá li åhpaduslága njuolgadustjállagijn.

Side 13 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!