Læreplan i naturfag (NAT1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 4. årstrinn

Forskerspiren

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
 • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
 • bruke enkle måleinstrumenter til undersøkelser

Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde
 • fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er
 • argumentere for forsvarlig framferd i naturen

Kropp og helse (Ernæring og helse)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • samtale om utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen
 • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer
 • beskrive noen vanlige barnesykdommer og hva vaksinering er
 • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner
 • samtale om ulike følelsesmessige opplevelser og reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse

Verdensrommet (Stråling og radioaktivitet)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem
 • gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen
 • gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon

Fenomener og stoffer (Energi for framtiden)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer
 • gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning
 • gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • gjøre forsøk med luft og lyd og beskrive observasjonene
 • beskrive egne observasjoner av vær og skyer og måle temperatur og nedbør

Teknologi og design (Bioteknologi)

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt
 • beskrive konstruksjoner og samtale om hvorfor noen er mer stabile og tåler større belastning enn andre
 • gjenkjenne og sammenligne bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet

Side 7 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!