Næringsdrift i naturbruk, muntlig (NAB3106)

Eksamen og vurdering For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Første eksamen: Vår 2009

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Næringsdrift i naturbruk, muntlig
Nynorsk Næringsdrift i naturbruk, munnleg
Nordsamisk Luonddudoalu ealáhusjođiheapmi, njálmmálaš
Engelsk Commercial Activities in Agriculture, Fishing and Forestry, oral

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!