Læreplan i fellesfaget matematikk 2T og 2P, Vg2 studieførebuande utdanningsprogram (MAT5-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Struktur

Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Det er to variantar av læreplanen i faget. Læreplan 2T er meir teoretisk orientert, medan læreplan 2P er meir praktisk orientert. Begge variantane gjev generell studiekompetanse saman med fellesfaget matematikk på Vg1 (matematikk 1T eller 1P).

Oversikt over hovudområde:

Fellesfag

Hovudområde

2T

Geometri

Kombinatorikk og sannsyn

Kultur og modellering

2P

Tal og algebra i praksis

Statistikk

Modellering

Side 2 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!