Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04)

Kompetansemål etter 1P-Y – Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

Tall og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
 • forenkle flerleddede uttrykk og løse ligninger av første grad og enkle potensligninger
 • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
 • regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og begrunne bruken av formlikhet, målestokk og Pytagoras’ setning til beregninger og i praktisk arbeid
 • løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum
 • regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er hensiktsmessige, og vurdere måleusikkerheten
 • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og begrunne løsninger

Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter
 • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark
 • undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!