Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årssteget

Tal

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper
 • tállalinjav adnet merustallamijda ja tállastuorrudagájt vuosedittjat
 • sulleriekknistit tállajt, låhkåt, tállajt buohtastahttet ja tállastuorrudagájt åvddånbuktet iesjgeŋgalágásj vuogij
 • utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal
 • gærdodit ja bielledit
 • dåbddåt, ságastallat ja joarkket tállaminsstarij struktuvrajt

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • dåbddåt ja gåvådit guovte- ja gålmådimensjonála gåvvusij dåbddomerkajt dagu tjiega, rabda ja jalgudagá ja figuvrajt tjuolldet ja namádit gåvvusijt dåj dåbddomerkaj milta
 • kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar
 • lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar
 • nammadit biejvijt, mánojt ja álkkes láhkáj vásstedit gatjálvissaj “gallen la?”
 • kjenne att dei norske myntane og bruke dei i kjøp og sal

Statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram

Side 6 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!