Læreplanen er utgått!

Læreplan i matematikk (MAT1-01)

Etter Vg2P

Tal og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • riekknit standardháme potensaj ja tállaj majn le positijva ja negatijva eksponenta, ja dáv praktihkalasj aktijvuodajn adnet
  • gjere greie for nokre plassverdisystem og gje praktiske døme på dei
  • gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • plánit, tjadádit ja árvustallat statistihkalasj guoradallamijt
  • berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
  • representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
  • dáhtájt juohkusijda tjuolldet ja merustallat ja árvvaladdat dáj dáhtáj guovdásjmihtojt

Kultur og modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere målingar i praktiske forsøk, formulere ein enkel matematisk modell på grunnlag av dei observerte data, bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er
  • bruke matematikk i praktiske samanhengar og vurdere kva han kan brukast til, og kva han ikkje kan brukast til, i samband med utgreiingar og avgjerder

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!