Plante- og husdyrproduksjon (LBR3001)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Type eksamensfag Obligatorisk Obligatorisk
Type eksamensordning Tverrfaglig praktisk Skriftlig og tverrfaglig praktisk
Eksamensform Ingen eksamen Skriftlig
Standpunktvurdering Ja Nei

Første eksamen: Vår 2009

Først undervist: Høst 2008

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 337 timer
Påført vitnemål 337 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Plante- og husdyrproduksjon
Nynorsk Plante- og husdyrproduksjon
Nordsamisk Šaddo- ja šibitbuvttadeapmi
Engelsk Plant and Livestock Production
Fagkode:

LBR3001 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!