Læreplanen er utgått!

LÁŠMMOHALLAN - OAHPPOPLÁNA (KRO1-03)

Gelbbolašvuođamihttomearit 10. jahkeceahki maŋŋel

Falástallanaktivitehtat

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • hárjehallat ja geavahit iešguđetlágan gálggaid muhtin válljejuvvon joavkofalástallamiin, oktagaslaš falástallamiin ja molssaevttolaš lihkadanaktivitehtain
 • vuodjat čoavjji ja čielggi nalde ja buokčalit
 • praktiseret fair play geavahettiin iežas gálggaid ja máhtu dasa ahte dahkat earáid buorren
 • hárjehallat ja dánsut nuoraidkultuvrraid ja eará kultuvrraid dánssaid, ja ovttas mielohppiiguin ráhkadit eaŋkilis dánsunkomposišuvnnaid
 • čilget ja čađahit heaggagádjuma čázis
 • čilget ja čađahit heaggagádjudahtti álgoveahki

Olgodaddan

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • dádjadit kárttain ja kompássain iešguđetlágán duovdagiin, ja selvehit eará vugiid movt maid sáhttá dádjadit
 • praktiseret olgodaddama iešguđetlágan luonddubirrasiin ja selvehit buohkaidrievtti
 • plánet ja čađahit mátkkiid iešguđetge jagiáiggiin, maiddái idjadanmátkkiid olgun

Hárjehallan ja eallinvuohki

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • geavahit stoahkama ja iešguđetlágán hárjehallanvugiid ovdánahttit iežas rupmaša ja dearvvašvuođa
 • praktiseret ja čilget hárjehallama vuođđoprinsihpaid
 • čilget oktavuođa gaskal fysalaš aktivitehta, eallinvuogi ja dearvvašvuođa
 • čilget movt iešguđetlágan rumašovdagovat ja iešguđet lihkadankultuvrrat váikkuhit hárjehallama, biebmodoalu, eallinvuogi ja dearvvašvuođa
 • eastadit ja addit álgoveahki falástallanvahágiid oktavuođas

Side 8 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!