Læreplanen er utgått!

Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Etter Vg3

Idrett og dans

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • vurdere og forbetre eigne treningsopplegg
  • meistre ein individuell idrett og ein lagidrett
  • vise evne til forpliktande samarbeid, fair play, toleranse og omsorg

Friluftsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • planleggje, gjennomføre og vurdere turopplegg med kart og kompass som hjelpemiddel

Trening og livsstil

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • praktisere og grunngje trening som er relevant for å fremje god helse
  • planleggje, gjennomføre og vurdere ein eigentreningsperiode som byggjer på grunnleggjande prinsipp for trening og er relevant ut frå føresetnadene og måla til eleven sjølv
  • forklare og vurdere korleis fysisk aktivitet påverkar eins eigen livsstil
  • drøfte moglege uheldige sider ved trening

Side 11 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!