Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Utgått


Etter Vg2

Idrett og dans

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • vidareutvikle ferdigheiter i individuelle idrettar og lagidrettar
  • utarbeide og gjennomføre ulike treningsopplegg med sikte på å forbetre ferdigheiter i idrett og dans

Friluftsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • planleggje, gjennomføre og vurdere opphald i naturen, og gjere greie for korleis mat, utstyr og klede kan verke inn på opplevinga av naturen

Trening og livsstil

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • bruke treningsmetodar og øvingar innanfor spenst, snøggleik, koordinasjon og teknikk
  • planleggje, gjennomføre og vurdere eigentrening som inneheld trening av uthald, styrke og rørsleevne
  • forklare grunnleggjande prinsipp for trening
  • forklare viktige faktorar som påverkar eigentrening og livsstil

Side 10 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!