Læreplanen er utgått!

Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Etter Vg1

Idrett og dans

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • utvikle ferdigheiter i individuelle idrettar og lagidrettar
  • forklare og praktisere sentrale reglar i utvalde idrettar
  • praktisere danseformer frå ulike kulturar
  • skape dansekomposisjonar og vere med i dans som andre har laga
  • gjere greie for og praktisere førebygging av og førstehjelp ved idrettsskadar

Friluftsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • praktisere friluftsliv med naturen som matkjelde

Trening og livsstil

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • planleggje og gjennomføre oppvarming i samband med ulike treningsaktivitetar
  • bruke treningsmetodar og øvingar innanfor treningsformene uthald, styrke og rørsleevne
  • forklare viktige faktorar som verkar inn på treningsformene uthald, styrke og rørsleevne
  • forklare, demonstrere og bruke gode arbeidsteknikkar og -stillingar

Side 9 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!