Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Utgått


Etter 7. årssteget

Idrettsaktivitet og dans

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar
 • utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og småreiskapar
 • bruke grunnleggjande teknikkar og enkel taktikk i nokre utvalde lagidrettar
 • praktisere ski- og skøyteteknikkar der det ligg til rette for det
 • utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn
 • danse enkle dansar frå ulike kulturar
 • lage enkle dansar og eksperimentere med rytmar og rørsler
 • følgje reglar og prinsipp for samhandling og fair play
 • praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel

Friluftsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng
 • beskrive lokale tradisjonar i friluftsliv
 • planleggje og gjennomføre friluftsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrforhold
 • planleggje og gjennomføre overnattingsturar, eventuelt ved hjelp av digitale verktøy
 • utføre enkel førstehjelp
 • praktisere nokre aktivitetar med røter i samisk tradisjon

Side 7 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!