Læreplan i kroppsøving (KRO1-02)

Utgått


Etter 4. årssteget

Aktivitet i ulike rørslemiljø

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar
 • vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen
 • vere trygg i vatn og vere symjedyktig
 • bruke småreiskapar og apparat
 • bruke ball i leikar og nokre ballspel
 • utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje dei med rørsler
 • vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar
 • bruke ski og skøyter der det ligg til rette for det
 • lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet
 • bruke enkle hjelpemiddel og bruksreiskapar for opphald i naturen
 • samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel
 • ferdast ved og på vatn og gjere greie for farane
 • vise evne til samhandling i ulike aktivitetar
 • fortelje frå eigne opplevingar med ulike aktivitetar
 • setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar
 • forklare kva personleg hygiene har å seie
 • følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar

Side 6 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!