OAHPPOPLÁDNA – IEŊŊILSGIELLA (ENG1-03)

Máhtudakmihto Jo1 – oahppogárvedime åhpadusprográmma maŋŋel ja Jo2 – viddnofágalasj åhpadusprográmma maŋŋel

Giellaåhpadus

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • árvustallat ja adnet duov dáv dilev, barggovuogev ja oahppamstrategijav gå le åvdedime ietjas tjehpudagáv ieŋŋilskgielan
 • árvustallat ietjas åvddånimev gå le ieŋŋilskgielav oahppamin
 • árvustallat duov dáv digitála ressursav ja ietjá viehkkenævojt lájttalisát ja iesjrádálattjat, ja adnet dajt gå iesj le gielav oahppamin

Njálmálasj guládallam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • árvustallat ja adnet hiebalgis gulldalim- ja hållamstrategijajt hiebadum ulmmáj ja dilláj
 • dádjadit ja adnet vijdes dábálasj báhkoboanndudagáv ja fágalasj báhkoboanndudagáv mij le tjanádum ietjas åhpadusprográmmaj
 • dádjadit oajvvesisanov ja detáljajt duot dát njálmálasj tevstas dábálasj ássjijn ja ássjijn ietjas åhpadusprográmmas
 • gulldalit ja dádjadit sosialalasj ja geografalasj variántajt autentalasj diles
 • adnet gielav moatten dilen duolla ja avtatbirges, hiebadum ulmmáj ja dilláj
 • álgadit, jådedit ja låhpadit ságastallamijt dábálasj ássjij ja fágalasj ássjij birra ietjas åhpadusprográmmas
 • adnet gåvvusav jiednadime hárráj, intonasjåvnå, báhkosåjådime ja duon dán lágásj gárgadisáj hárráj gå le guládallamin
 • dålkkut ja adnet teknihkalasj ja matematihkalasj diedojt guládallamijn

Tjálalasj guládallam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • árvustallat ja adnet hiebalgis låhkåm- ja tjállemstrategijajt hiebadum ulmmáj ja tækstahábmáj
 • árvustallat duov dáv gáldov ja adnet gáldoj sisanov iesjrádálasj, lájttális ja guoradallam máhttelisvuogij milta
 • dádjadit ja adnet vijdes dábálasj báhkoboanndudagáv ja fágalasj báhkoboanndudagáv mij le tjanádum ietjas åhpadusprográmmaj
 • dádjadit oajvvesisanov ja detáljajt tevstajs vijdes sisanujn duot dát ássjes
 • låhkåt ja åmastit fáhkamáhtov ietjas åhpadusprográmmas
 • adnet ietjas notáhtajt gå le tevstaj tjállemin ma gulluji ietjas åhpadusprográmmaj
 • tjállet duov dáv avtarájak tevstav struktuvrajn, hiebadum ulmmaj ja dilláj
 • adnet guovdásj gåvvusav duollatjállema, báhkosåjådime ja duon dán lágásj gárgadisáj hárráj gå le tevstajt buvtadime
 • buvtadit duov dáv tevstav hiebadum digitála hábmegájbbádussaj duon dán digitála midijájn

Kultuvrra, sebrudahka ja girjálasjvuohta

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ságastallat kultuvra ja sebrudakdilij birra moatten ieŋŋilskgielak rijkan
 • åvddånbuktet ja sagástallat ájggeguovddelis ássjijt ieŋŋilskgielak gáldojs
 • ságastallat ieŋŋilskgiela åvddånime birra væráltgiellan
 • ságastallat duon dán ieŋŋilskgielak girjálasj tevstaj birra duot dát væráltguovlos
 • ságastallat ieŋŋilskgielak filmaj ja ietjá kultuvrraåvddånbuktemij birra duot dát medijás
 • ságastallat iemeálmmugij ja iemeálmmugij tevstaj birra ieŋŋilskgielak rijkajn
 • ietjas tjiegŋodit fágalasj ássjijn ietjas åhpadusprográmma milta ja åvddånbuktet dav ássjev

Side 10 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!