Læreplan i engelsk (ENG1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 4. årstrinn

Språklæring

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk
 • finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål
 • bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kommunikasjon

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig
 • bruke det grunnleggende lydsystemet
 • bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter
 • bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i
 • forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner
 • bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger
 • bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig
 • uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon
 • lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner
 • skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør
 • angi priser, mengder og størrelser
 • bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst

Kultur, samfunn og litteratur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gi noen eksempler på engelskspråklige land
 • sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land
 • delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger
 • gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur
 • lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

Side 7 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!