Tverrfaglig eksamen elenergi (ELE2004)

Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Tverrfaglig praktisk Skriftlig og tverrfaglig praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Praktisk Praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden

Vår 2008

lokalt lokalt
Bokmål Tverrfaglig eksamen elenergi
Nynorsk Tverrfagleg eksamen elenergi
Nordsamisk Fágaidrasttideaddji eksámen rávdnjeenergiija
Engelsk Interdisciplinary Examination for Electrical Power Supply Fitters and Operators

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!