Læreplanen er utgått!

Latin 1 eller gresk 1

Gresk og romersk kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere en valgt periode eller hendelse i gresk eller romersk historie
 • gjøre rede for de klassiske språkenes tallsystemer og regne om fra romertall til arabiske tall
 • gjøre rede for et emne innen antikkens kunst og kultur

Antikken i dag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere et utvalgt emne som viser antikkens innflytelse på ettertiden
 • sammenligne noen trekk fra dagliglivet i antikken med en valgt historisk periode
 • forstå og gjengi noen uttrykk og sitater, med vekt på latin
 • gjenkjenne og forklare noen ordelementer fra målspråket i norsk og et annet moderne språk

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og bruke et grunnleggende ordforråd
 • gjøre rede for bøyninger, ordklasser og setningslære
 • lese høyt, lytte til og forstå tekst
 • stille og besvare spørsmål muntlig ut fra formuleringer i kjent materiale
 • oversette enkle tekster til norsk eller samisk ved hjelp av ordbok
 • gjøre rede for orddannelse i målspråket

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!