Læreplanen er utgått!

Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole (AMM3-01)

Beskrivelse av programfagene

Feilsøking og diagnose

Programfaget omfatter feilsøking og diagnose. Bruk av teknisk litteratur og digitale hjelpemidler inngår i arbeidet. Programfaget omfatter også vurdering av kostnad og lønnsomhet ved en reparasjon, planlegging av arbeidet og valg av verktøy.

Reparasjon og vedlikehold

Programfaget omfatter reparasjon med bruk av reparasjonshåndbok og annen nødvendig teknisk litteratur, verktøy og måleinstrumenter. Veiledning av brukere i vedlikehold av anleggsmaskiner inngår i programfaget. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Dokumentasjon og kvalitet

Programfaget omfatter bruk av lover og forskrifter, utarbeidelse av arbeidsrapporter og dokumentasjon av utført arbeid. Registrering og rapportering av avvik inngår også. Videre dreier det seg om kommunikasjon med kunder og kollegaer.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!