Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole (AMM3-01)

Utgått


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I anleggsmaskinmekanikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i anleggsmaskinmekanikerfaget innebærer kommunikasjon med kunder, kollegaer og leverandører om faglige løsninger. Det innebærer også risikovurdering og utarbeidelse av rapporter. Videre innebærer det bruk av teknisk engelsk.

Å kunne lese i anleggsmaskinmekanikerfaget innebærer å forstå og bruke arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, reparasjonshåndbøker og standarder på norsk og engelsk. Videre dreier det seg om å bruke og forstå lover og forskrifter.

Å kunne regne i anleggsmaskinmekanikerfaget innebærer å beregne trykk, væskemengde, temperatur, elektriske størrelser og blandingsforhold i væsker. Videre innebærer det å beregne økonomiske konsekvenser av ressursbruk og metodevalg. Det innebærer også å utføre målinger og registreringer i henhold til tegninger, skjemaer og standarder. Videre innebærer det omregning av målenheter.

Å kunne bruke digitale verktøy i anleggsmaskinmekanikerfaget innebærer å bruke datasystemer for planlegging og dokumentasjon, feilsøking, reparasjon, testing og maskinstyring. Det innebærer også å bruke digitale instrumenter for diagnostisering, måling og beregning. Videre innebærer det nettbasert innhenting av informasjon og kommunikasjon med kunder.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!