Tverrfaglig eksamen aktivitør (AKT2003)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Tverrfaglig praktisk Skriftlig og tverrfaglig praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Praktisk Praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2008

Siste eksamen: Høst 2022

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Tverrfaglig eksamen aktivitør
Nynorsk Tverrfagleg eksamen aktivitør
Nordsamisk Fágaidrasttideaddji eksámen aktivitevra
Engelsk Interdisciplinary Examination for Occupational Therapists
Fagkode:

AKT2003 (gjeldende)

Erstattes av fag
AKT2007 - Tverrfaglig eksamen aktivitør

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!