I perioden 1. februar til 1. mars er søknadssystemet åpent.
Dette gjelder disse ordningene:

Merk: For utdannings- og rekrutteringsstipendet har skoleeierne søknadsfrist 15. mars.