1. mars er frist for å søke om videreutdanning for barnehagelærere, lærere, yrkesfaglærere, styrere og skoleledere.

Merk: For utdannings- og rekrutteringsstipendet har skoleeierne søknadsfrist 15. mars. For modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole er søknadsfrist 3. april.