1. mars er frist for å søke om videreutdanning for barnehagelærere, lærere, yrkesfaglærere, styrere og skoleledere.

Dette gjelder disse ordningene:

Merk: For utdannings- og rekrutteringstipendet har skoleeierne søknadsfrist 15. mars.