15. mars er frist for barnehageeiere (styrer i private barnehager) og skoleeiere til å godkjenne og prioritere eller avslå søknader om videreutdanning. Etter dette vil Udir behandle søknadene som er godkjent av eierne innen 30. april.

Dette gjelder disse ordningene: